Ture

He aha te hau e wawa rā, e wawa rā?
He tiu, he raki, he tiu, he raki,
Nāna i ā mai te pūpūtara ki uta.
E tīkina e au te kōtiu
Ko ia te pou whakairo ka tū ki Waitematā
Ka tū ki Waitematā i oku wairangitanga
E tū nei, e tū nei
Tihei mauri ora!

E anga whakamua ana te waka (Forging a new path)

Ko tō mātou Kāhui Ture Māori, ko Te Waka Ture, he mātanga ki te tuku tohutohu arumoni ā-ture ki ngā iwi, ki ngā hapū, ki ngā kaipupuri whenua Māori, ki ngā pakihi Māori, ki te hunga anō e whai ana ki te mahi tahi ki tēnei momo, ā, e aro pū ana ki:

  • ngā kurutetenga tōmuri i ngā whakataunga Tiriti

  • ngā hinonga hourua, me

  • ngā whakaritenga kāhui ā-iwi.

E tere tupu ana te ōhanga Māori i te huanga mai o ētahi rangatōpū Māori nui, whai rawa nui hoki, nā runga i ngā whakataunga Tiriti o Waitangi, nā runga hoki i ngā rangapū me ngā hinonga hourua i waenga i te Māori me ngā hoa Tauiwi.

Mā te tō mai i ō mātou pūkenga me ō mātou wheako, ka taea e tō mātou kāhui rōia matua e aro pū ana ki ngā iwi, te āwhina i ngā iwi me ngā whakahaere Māori kia whakawhānuihia ai ā rātou rawa arumoni, mā konei e āwhinatia ai rātou ki te whakatutuki, kaua noa i ō rātou whāinga arumoni, engari ō rātou whāinga ā-pāpori, ā-ahurea anō hoki.

Ētahi tino wheako

Ētahi kua tohutohungia e mātou:

  • ICP, a consortium of 12 iwi, on the establishment of limited partnership joint ventures for the aggregation of fishing ACE. The ICP are recognised as a significant commercial player in the New Zealand fishing industry
  • Parininihi ki Waitotara Incorporation, Ngāti Mutunga o Wharekauri Asset Holding Company and certain members of the ICP, on the establishment of limited partnership joint ventures for the purposes of acquiring and operating a lobster fishing and processing business
  • Ngāti Whātua Ōrākei in relation to the development and implementation of its post-settlement structure, which we believe will be the benchmark for post-settlement structures going forward.  We are also advising Ngāti Whātua Ōrākei Trust on its participation in the Tamaki Collective Treaty settlement
  • Te Runanganui o Ngāti Porou on its obligations as landowner of forestry blocks which are subject to Crown forestry licences and were returned to Ngāti Porou as part of its Treaty settlement. We have also provided similar advice to Ngāti Whatua o Kaipara in relation to forest land acquired as part of its recent Treaty settlement, and

  • Waikato-Tainui Te Kauhanganui Incorporated on a range of governance issues including its current governance review process and the rewrite of its rules.

For more of our latest news, please refer to our recent Māori legal bulletin, Te Pūrongo Ture.

Competition & antitrust; Corporate & commercial; Employment; Environment, planning & resource management; Health & safety; Litigation & dispute resolution; Private client & trusts; Property & real estate; Public law; Tax

Related Services

{{vm.keywordQuery}}

{{vm.results.totalRows}}

{{vm.message}}

Banks & financial institutions; China Desk; Energy & natural resources; Government; Mining; Oil & gas; Power

Related Sectors

{{vm.keywordQuery}}

{{vm.results.totalRows}}

{{vm.message}}